Hvad kan Kunstig intelligens og Internet of Things? Kom med på dette gratis morgenseminar og bliv inspireret. NB: Begrænsede pladser.


Helt konkret får du dette med hjem:

  • Du bliver klogere på at se potentialet for IoT og kunstig intelligens i din virksomhed.

  • Du bliver klædt på til at stille de rette spørgsmål til alle dele af processen i at bringe  IoT og kunstig intelligens ind i din virksomhed.

  • Vi forklarer, hvilke barrierer der kan opstå i implementeringen af den nye teknologi, og hvordan du og din virksomhed overkommer dem.

  • Vi demonstrerer, hvordan du med IoT enheder kan måle fysiske forhold og indsamle data.
  • Du får et kvalificeret fremtidsperspektiv på, hvor teknologien bærer hen.

  • Kunstig intelligens kommer ikke af sig selv, systemet skal fodres. Du ser eksempler på, hvordan det gøres.

  • Hvordan hænger IoT og kunstig intelligens sammen? Når disse teknologier tages i brug, kan de løse din virksomheds udfordringer endnu smartere, end I gør i dag.

  • Du får afmystificeret IoT og kunstig intelligens og de begreber, som knytter sig hertil.